สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 271845222 4833171313409856 9012508285319835087 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1654 : พัฒนาที่อยู่อาศัยอันดามัน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ตรัง / เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกัน…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5

พอช. โดย สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มเเข็ง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร่วมกับพื้นที่เป้าหมายจังหวัดและตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน พอช. / เมื่อวันที…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 271717818 4482858665158931 3558059500622826999 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1653 : จับมือพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ออกแบบหลักสูตรพัฒนา “ช่างชุมชน”

นครพนม / เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 271653926 4480185535426244 961322474022422154 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1652 : เริ่มขยายผลจากตำบลวังตามัว สู่การแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัดนครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 271597978 4821659977894323 1438269091368068882 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1651 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำบันทึกความร่วมมือ รับงบประมาณกว่า 5 ล้านเศษ”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 271535721 4479629125481885 1735195309450238337 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1650 : ร่างแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยตำบลวังตามัว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข

นครพนม/  ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2565 สถาบันพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 269909657 4477757322335732 7714737655909901417 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1649 : เดินหน้าแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบการพัฒนาระบบราง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 271550705 4813487768711544 8201119942562834092 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1648 : “ขบวนจังหวัดนคร เตรียมความพร้อม ขยับ พื้นที่ ปฏิบัติการเรียนรู้ การจัดทำข้อมูลทุกมิติ สู่การพัฒนาความเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้ง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนผู้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคใต้

“ฟู้ดแพนด้าชุมชน คนชะอวด”

  วิกฤตโควิด-19 ส่งผลอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของพี…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 270672325 4469124789865652 6028329212170561041 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1647 : หนุนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 19 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความอยู่ดีมีสุข

ร้อยเอ็ด/ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด