สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279145297 358817142942346 2035686270909284168 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1799 : “คณะทำงานยุทธศาสตร์กลุ่มอ่าวไทย ออกแบบ จังหวะก้าวการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278419204 358813056276088 1022491105469081057 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1798 : โครงการสร้างโอกาศในการเข้าถึงสวัสดิการในที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ

สงขลา / เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่ อ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 279162736 358805246276869 8890018891013796075 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1797 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลยางค้อมนำทีม ทีมงานจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23เมษายน 2565 นาย สุชีพ วงค…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 1650686098856

วิถี ‘คนคลองร้อยสาย’ ตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และการปรับตัวฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจของตลาดน้ำชุมชน

คลองบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพจากเฟสบุ๊คส์ตลา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 278990324 164841189277992 5208375580215930074 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1796 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประชุมทำความเข้าใจระเบียบของกองทุนฯ พร้อมกับหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรูญ เพชร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 279042581 143922351482733 2523387225525242340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1795 : สำรวจข้อมูลระดับเมืองและตำบลสู่การจัดทำแผนที่อยู่อาศัยทั้งเมืองเพื่อเชื่อมโยงสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี / วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวที MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ประจวบคีรีขันธ์ / วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278904043 356981933125867 7581842076861049159 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1794 : ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรในขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้

พัทลุง / เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมร้านอาห…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 278634764 5137513636294943 2041745084552823621 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1793 : อำเภอบ้านไร่ขับเคลื่อนงานทุกมิติ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 (ช่วงบ่าย) “ประช…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 278845387 355895139901213 5199971453916341340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1791 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระบาท บูรณาการหน่วยงานภาคีร่วมจัดทำแผนพัฒนาตำบล”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด