สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279472558 5175139455865694 2251134220873562279 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1812 : คณะทำงาน มิติที่2 ด้านความเป็นอยู่ จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 2 พฤภาคม 2565 ประชุมคณะทำงานขับ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ Img 9267

เมืองปากน้ำโพ ประกาศวาระจังหวัด “นครสวรรค์คนธรรมดี มีวัฒนธรรมสุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง”

  นครสวรรค์/ เมืองปากน้ำโพประกาศวาระจังหวัด &#8220…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279804815 364590005698393 8441962947082384985 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1811 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลควนหนองคว้า ตั้งเป้า การพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาคนพัฒนาองค์กรชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีพร้อมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิสาหก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279795310 367349442091733 4529640063524132704 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1810 : ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัดลำพูน

ลำพูน / เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการข…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

ขุดทองจากกองขยะ = ปฏิวัติสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 เมษายน 2565  มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดำเน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก Picture1

สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยเกษม จัดเวทีสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงาน Big Rock ในโซนพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์  / วันที่ 28 เมษายน 2565 เครือข่ายสภาอง…

อ่านรายละเอียด
ผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279289879 5107107099374045 8562099354309699701 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1809 : สภาองค์ชุมชน ภาคีท้องที่ ท้องถิ่น 8 อปท. ทำความเข้าใจแผนงาน พร้อมลงนาม MOU พอช. สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในพื้นที่

สภาองค์ชุมชน ภาคีท้องที่ ท้องถิ่น 8 อปท. ทำความเข้าใจแผ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 279485054 453876409871267 4549584746463853656 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1808 : จับมือ ผอ. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 จังหวัดอุดรธานี แก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ป่า

อุดรธานี / เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นาย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279146370 5161555233890783 1834708906187953734 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1807 : “Indicators สร้างความเปลี่ยนแปลงพื้นที่อุทัยธานี”

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 พัฒนางานสู่ตัวชี…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 279413351 361290056028388 3130123576466940239 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1806 : ผช.ผอ.ภาคใต้ทำความเข้าใจ และหารือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอเทพา จ.สงขลา

สงขลา / เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผช.ผอ.…

อ่านรายละเอียด