สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 280266544 370897808403563 8306181617064852523 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1820 : คณะทำงานขับเคลื่อนและฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล อำเภอทุ่งหัวช้าง

ลำพูน / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนแล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279821300 5186092784770361 4112177575111196520 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1819 : Start ปฏิบัติการเชิงรุก 8 อำเภอ จ.อุทัยธานี

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 279762171 5185205288192444 3998294919948411086 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1818 : สภาฯ บ้านไร่ตื่นตัว ได้รับงบบ้านพอเพียงปีแรก

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 280197308 367659225391471 2863969943002535646 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1817 : เวทีสร้างความร่วมมือ4ฝ่าย ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ประเภทบริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวทีสร้างควา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 19152901

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดเวทีพัฒนาศัยภาพคนทำงาน เตรียมพร้อมเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองกาญจน์ 14 ตำบล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 110 อาคารบริการวิชาก…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650506 221209

พอช.ภาคกลางและตะวันตก หารือแนวทางการขออนุญาตการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยร่วมกับนิคมสหกรณ์บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรา สงมา ผู…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Timeline 25650506 221107

สภาองค์กรชุมชนตำบลแสงอรุณ จัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Big rock) ตำบลแสงอรุณ

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279627766 5180911468621826 2473902601251986291 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1815 : ขับเคลื่อนงานคุณภาพชีวิต คน “ลานสัก” ทุกมิติทั้งอำเภอ

อุทัยธานี  / เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เข้าพบนายอำเภอล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279960277 365285625628831 1774595951662532802 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1814 : “ศจพ.อำเภอท่าฉาง จับมือสภาองค์กรชุมชน 7 ตำบล ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 5 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 279506672 5177043562341950 5412818947283203526 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1813 : พอช.ภาคเหนือ ร่วมวางแผนขับเคลื่อนงาน 3 พื้นที่โมเดลเชิงการพัฒนา “พื้นที่ผืนป่าตะวันตก พื้นที่กลุ่มจังหวัดเหนือล่าง และพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นครสวรรค์”

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 3 พฤษภคม 2565 (ช่วงบ่าย) นายวิช…

อ่านรายละเอียด