สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 16703500

พอช.จับมือ ปปท. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเวทีบูรณาการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน

  8 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าหารือ พอช.ในประเด็น การให้ความรู้และการป้องกันมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงประชาชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / วันนี้ 7 ก.พ. 2565 เวลา 14.00 …

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 273539559 399787151946860 7540988958913568225 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1692 : เดินหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอำเภอภูผาม่าน

ขอนแก่น / 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273383166 311638094326918 8095083536525973614 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1691 : เครือข่ายสายน้ำตาปี พัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 273199363 397291888863053 1841280338319042405 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1690 : พิจารณาโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งองค์กรชุมชนอีสาน

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานพิจารณา…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 273271660 311077017718976 8860874011619215589 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1689 : พอช.เดินหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนนริมคลองแม่ข่า

เชียงใหม่  / เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย นะส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272968687 4572325539545576 3648611725936060720 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1688 : อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ภูผาม่าน จ.ขอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273013312 4912417915485195 1656917549957547040 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1687 : “เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนภาคใต้ อบรมเข้มการใช้โปรแกรม” SWF “บริหารจัดการกองทุนฯ”

ยะลา / วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรม ยะล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272119607 4567394410038689 7908731008694137693 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1686 :จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมที่ว่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 272884560 2425675457563397 1531770872084353016 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1685 : รองผู้ว่าฯ จ.เชียงราย ร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 พร้อมมอบนโยบายร่วมบูรณาการกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เชียงราย / เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เครือข่ายองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด