สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 283456792 5175078325910255 3218571888897425849 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1843 : การประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดกระบี่ ปี 2565

กระบี่ / เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การประชุมเครื…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 280774002 469834651608776 2514428036277329252 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1842 : คณะทำงานครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกันประชุมหารือ ณ.ห้องประชุมสีโห สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานครัวกลางช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 280691136 469627868296121 303671546695416232 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1841 : ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ส่งเสริมอาชีพเห็ดหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นครพนม / เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 283228065 7708223312550983 6438252713242158051 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1840 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 S 8790025

ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ส่งเสริมอาชีพเห็ดหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นครพนม / ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281339429 469020908356817 8660202907177369286 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1839 : องค์กรชุมชนมุกดาหาร เตรียมคณะทำงาน 3 โซนอำเภอ สนับสนุนงานตำบล

มุกดาหาร / เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 280888434 5220944997951806 1344105131459777262 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1838 : นายอำเภอบ้านไร่ ร่วมผลักดันงานพัฒนาพื้นที่ทั้งอำเภอ ร่วมกับ พอช. และสภาองค์กรชุมชน

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พิธีมอบบ้านพอเพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281153599 469017895023785 8815077759479909049 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1837 : สหกรณ์บ้านหนองกล้วย เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจหนุนคุณภาพชีวิตสมาชิก บมค.

กาฬสินธุ์ / วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์บ้านหนองกล้วย …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 282246950 5876770955671407 7293054437627753782 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1836 : รูสะมิแล คณะทำงานติดตามสอบทานหนุนเสริมการบริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 282137886 170598885368889 4554546664188412571 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1835 : ประธานเครือข่ายโซนลุ่มน้ำนครตรัง ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโพธิ์

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางกำจอย พั…

อ่านรายละเอียด