บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 283693999 384015277091816 8905067522311941931 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1851 : พอช.สำนักงานภาคเหนือ จัดเวทีประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชนบท และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

แม่ฮ่องสอน / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พอช.สำนักงานภา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283721542 143505568259454 4260054887450997857 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1850 : นายอำเภอเชียงคาน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลนาซ่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว และ อสม.ม.15 ดำเนินการต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย

เลย / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายอภิน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283994093 473987937860114 8472834680503215257 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1849 : บุรีรัมย์อบรมโปรแกรมบริหารข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

บุรีรัมย์ / ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ S 26124293

พอช. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ (Big Rock)

เช้าวันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) ที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 284378239 473941157864792 4316707617009862602 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1848 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภาฯ และภาคีหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น

กาฬสินธุ์ / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 281241892 3381451478807908 1892845379778223419 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1847 : สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพังไกร ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพังไกร จัดเวทีประเมินตำบลต้นแบบชุมชนเข้มเเข็งในการจัดการตนเอง

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281801820 473147417944166 8501018111447639610 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1846 : ผู้ตรวจ พม.ลงพื้นที่บ้านมั่นคงตำบลวังตามัว

นครพนม / เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้ตรวจราชการ พม. …

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283487939 472350074690567 6658465794548346493 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1845 : ผู้ตรวจราชการ พม. ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน One Home จังหวัดนครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายไชยา พลขาง ผู้ช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1915095

บทบาทสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าสงวนฯ ทับซ้อนที่ดินนิคมสร้างตนเอง

ประจวบคีรีขันธ์ /วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายธีรพงศ์  พร้…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 281134610 5233364803376492 4290549714090346696 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1844 : ปลัดอำเภอหัวหิน ลงพื้นทึ่มอบบ้านพอเพียงตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ / เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะประสาน…

อ่านรายละเอียด