ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 285731580 3155316778117889 5808123036023180446 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1865 : เวทีสร้างความเข้าใจพื้นที่ภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ขบวนองค์กรจั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 286851716 392270466266297 9196860870060819245 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1864 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดี 4 มิติ สู่สังคมสูงวัยจังหวัดลำปาง

ลำปาง / เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ร่วมเวทีปฐมนิเทศและ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Messageimage 1654681148136

พอช. เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนและหน่วยงานภาคี และหน่วยงานภาคี เข้าร่วม เวทีสาธารณะ “ปราบโกงประเทศไทย 2022 : มรดกกรรมการปฏิรูป” เปิดแผน 5 Big Rock ปราบโกง

ไทยพีบีเอส /  The Active Thai PBS ร่วมด้วย คณะกรรมการปฏ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 286631800 7794272043946109 1689237861744957560 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1863 : ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 ณ ตำบลบ้านลำนาว และตำบลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานที่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 286452787 388111330012927 6208947539965878531 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1862 : กลุ่มอ่าวไทย “ทัพหลวงภาคใต้” กำหนดจังหวะก้าวการขับเคลื่อนงานผู้ยากไร้ใต้เส้นสีแดง

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องผดุงชา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 286014798 391416723018338 4180421029744403305 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1861 : เวทีติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 “เวทีติดตามความ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าประชุมหารือแนวทางการสร้างพื้นที่การทำงานในระดับตำบลและจังหวัดร่วมกันกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 ประชุมห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 284952796 10217019634642685 7532594696599596306 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1860 : สตรีตำบลปากฉลุยร่วมพลังสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกสตรีตำบลปากฉลุย

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2565 ณ วัดบางคราม …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 284785995 7783727878333859 3433351781631407785 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1859 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางค้อม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลยางค้อม

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันนี้ 4 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการก…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 285353624 5201387286587954 6888045206460785887 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1858 : เวทีทำความเข้าใจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ข้าวสวยด้วยวิถีคนป่าบอน”

พัทลุง / เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวทีทำความเข้าใจโค…

อ่านรายละเอียด