สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 287889972 486468696612038 8182400648815223401 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1873 : ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พบปะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง “เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม” จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นางสาวรังสิมา…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 286434675 395599859266691 5645195152949545138 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1872 : พอช.จับมือร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน ร่วมมือร่วมใจพัฒนาที่อยู่อาศัยแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากธรรมชาติจังหวัดแพร่

แพร่ / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายวิชัย นะสุวรรณโน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคเหนือ 287444021 395506119276065 5395768705907821670 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1871 : โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดแพร่ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง

แพร่ / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โครงการฟื้นฟูผู้ประ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน 48318

เรียนรู้ จนเป็น เรื่องเล่า ที่ตำบลนาทอน จ.สตูล “จากต้นคลุ้ม สู่การพัฒนาอาชีพคนในชุมชน” 

สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนภ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 287516786 484802436778664 4532355482078701947 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1870 : เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2 สรุปการดำเนินงาน วางแผนการทำงานระดับโซนอำเภอ

สกลนคร / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 286675205 484777956781112 3681313906708720939 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1869 : ทีมสอบทานลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามการสนับสนุนงบประมาณ

ขอนแก่น / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทีมสอบทานลงพื้นที่ติด…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชน 285873565 484039203521654 4412794294484143653 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1868 : ศูนย์บ่มเพาะฯตำบลบ้านปรางค์ เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านปรางค์

นครราชสีมา / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 285451595 484029780189263 4827861399782157444 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1867 : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงคำเขื่อนแก้ว

ยโสธร / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ชำระบัญชี กรมส่งเสริม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 286904687 483845920207649 2661811330371914340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1866 : บ้านพอเพียงที่ตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ / เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สภาองค์กรชุมชนเ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน S 13746192

ศูนย์บ่มเพาะฯตำบลบ้านปรางค์ เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านปรางค์

นครราชสีมา/ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้…

อ่านรายละเอียด