บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 277347473 340338741456853 6231235955147337369 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1765 : จ.พัทลุง ได้มีการจัดประชุมกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงภาคใต้ ครั้งที่ 4/2565

พัทลุง / เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนั…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 277221051 339672471523480 4197929414118646520 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1764 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลาจัดกิจกรรมส่งมอบบ้านพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. น…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 277080503 339596698197724 3351456403002310227 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1763 : “ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์จับมือภาคีวิชาการพัฒนาศักยภาพกองเลขา 31 ตำบล”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 1648109247764

คนพะเยาร่วม Kick off ซ่อมสร้าง ‘บ้านพอเพียงชนบท’ 57 ตำบล 618 หลัง ด้าน พอช.เสนอสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัด

คนพะเยาร่วมลงแรงซ่อมสร้างบ้านให้ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 276995324 341395531353791 5364781281086614626 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1762 : พอช.หนุนขบวนองค์กรชุมชนทำ MOU ร่วมกับหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันรอบดอยพระบาท

ลำปาง / เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายพิรุณ กองแปง หัวห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 277162791 5010483139036442 360099940077381389 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1761 : ขยายต่อโมเดลระดับอำเภอ การพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวมโดยบูรณาการความร่วมมือสภาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายอำเภอลำทับ

กระบี่ / เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวที่ทำความเข้าใจเพ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Messageimage 1648003422046

พอช. จัดเวทีทำแผนพัฒนา วิจัย นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และการสื่อสาร ร่วมกันจัดทำแผนระยะ 5 ปี ครั้งที่ 4 ออกแบบแผนร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชน 5 ภูมิภาค

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / วันนี้ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 277176705 341232261370118 1589992960718354064 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1760 : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับมูลนิธิแพร่น้ำใจ ร่วมประชุมวางแผนการซ่อมแซมบ้านกรณีเร่งด่วน

แพร่ / 22 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) องค์…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 277148641 338192841671443 4949568117235463182 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1759 : คณะทำงานขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตกลุ่มจังหวัดพื้นที่อันดามัน(core team) จัดประชุมครั้งที่ 3/2565

พังงา / เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 276158671 5003094916441931 1714413200256409939 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1758 : “คณะทำงานกลุ่มจังหวัดอันดามันภาคใต้ ร่วมพิจารณากลั่นกรอง ข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบทและเมือง ปีงบประมาณ 2565”

กระบี่ / ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด