บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 279042581 143922351482733 2523387225525242340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1795 : สำรวจข้อมูลระดับเมืองและตำบลสู่การจัดทำแผนที่อยู่อาศัยทั้งเมืองเพื่อเชื่อมโยงสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี / วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวที MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ประจวบคีรีขันธ์ / วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำน…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 278904043 356981933125867 7581842076861049159 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1794 : ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรในขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้

พัทลุง / เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมร้านอาห…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 278634764 5137513636294943 2041745084552823621 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1793 : อำเภอบ้านไร่ขับเคลื่อนงานทุกมิติ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 (ช่วงบ่าย) “ประช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278845387 355895139901213 5199971453916341340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1791 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระบาท บูรณาการหน่วยงานภาคีร่วมจัดทำแผนพัฒนาตำบล”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 278708989 5078406002219417 740577631653490713 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1790 : พิธีมอบบ้านกาชาดและบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดพัทลุง ณ ม.10 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นายกู้เกียรติ วงศ์ก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278667497 5075628472521908 6178252653797875590 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1789 : “ขบวนเครือข่ายประชาสังคม กางแผนสนับสนุนขับเคลื่อนงาน 7 ยุทธศาสตร์ ปี 2565 เป้าหมายขยายผลโมเดลอำเภอ”

“ขบวนเครือข่ายประชาสังคม กางแผนสนับสนุนขับเคลื่อน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชน 278463960 352088233615237 6138687560451709873 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1788 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงัน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 5 อาคารเอนกปร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

พอช.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง และภาคตะวันตก

พระนครศรีอยุธยา / วันที่ 8 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 277367475 439297531329155 7596845344833721600 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1787 : ผู้อำนวยการภาค พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พอช. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้กระบวนการตรวจรับงาน

นครราชสีมา / เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุพัฒน์ จันทน…

อ่านรายละเอียด