สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 297509581 5380022218724459 1931423706701316934 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1922 : ประชุมคณะศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะศูนย์อำนวย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 297545937 168529262355375 5616347959791345344 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1921 : นครนายก เวที “มอบเงินช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565”

นครนายก / เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวที “มอบเงิ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 295971354 5440926852620285 2220019563235364942 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1920 : 1อำเภอ 1ตำบล บูรณาการผสานนวัตกรรมชุมชน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่เปิน

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวทีพัฒนาการดำเน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 34824196

“คืนต้นไม้ให้ป่า คืนปลาให้น้ำ” สร้างเครือข่ายอาชีพประมง แปรรูป พัฒนาตลาดหนุนคุณภาพชีวิตคนสหัสขันธ์ พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กาฬสินธุ์ / 5 สิงหาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลสหัสขันธ์ …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

การสะสมทุน-สร้างเศรษฐกิจชุมชน รูปธรรมที่ตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ปั๊มน้ำมันชุมชนตำบลคลองน้ำไหล ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ‘กลุ่มวิ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 297457834 426516356172424 3094535174529091264 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1919 : อบรมบัญชีสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

นราธิวาส / ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 297632088 426497599507633 1631985720587535212 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1918 : เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ เครือข่าย 5 ภาค

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเม…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Messageimage 1659507320562

ผอ. พอช. ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็น “Case Study การจัดการทุนทางสังคม ”

วันนี้พุธที่ 3 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น.  สถาบันพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 297255978 430363992456944 1914771148236521437 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1917 : แม่แจ่มโมเดล การแก้ไขปัญหาการจัดการ ดิน-น้ำป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองแจ่มอย่างยั่งยืนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวิชัย นะสุวรร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Dd8e7bfa E9df 4db5 9fc0 4fab9e02c252

พอช. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Soft Power พม. ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมป…

อ่านรายละเอียด