สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก Picture1

สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยเกษม จัดเวทีสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงาน Big Rock ในโซนพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์  / วันที่ 28 เมษายน 2565 เครือข่ายสภาอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชน 279289879 5107107099374045 8562099354309699701 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1809 : สภาองค์ชุมชน ภาคีท้องที่ ท้องถิ่น 8 อปท. ทำความเข้าใจแผนงาน พร้อมลงนาม MOU พอช. สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในพื้นที่

สภาองค์ชุมชน ภาคีท้องที่ ท้องถิ่น 8 อปท. ทำความเข้าใจแผ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 279485054 453876409871267 4549584746463853656 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1808 : จับมือ ผอ. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 จังหวัดอุดรธานี แก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ป่า

อุดรธานี / เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นาย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279146370 5161555233890783 1834708906187953734 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1807 : “Indicators สร้างความเปลี่ยนแปลงพื้นที่อุทัยธานี”

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 พัฒนางานสู่ตัวชี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279413351 361290056028388 3130123576466940239 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1806 : ผช.ผอ.ภาคใต้ทำความเข้าใจ และหารือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอำเภอเทพา จ.สงขลา

สงขลา / เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผช.ผอ.…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Picture1

พอช. ห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย “เวทีมอบงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จังหวัดชัยนาท”

วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 4219037

พอช.เปิดวงร่วมผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (2566-2570)

วันพุธที่ 27 เม.ย. 2565 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 5169175

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณีไฟใหม้ชุมชนหลังวัดสารอด

วันที่ 27 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 279374496 363820155777995 315509649132806556 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1805 : ผู้อำนวยการภาค พอช.สำนักงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 278876736 363608212465856 1901898179895741134 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1804 : เวทีขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน

ลำปาง / เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังหว…

อ่านรายละเอียด