สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 5054507

สภาองค์กรชุมชนตำบลตะกุกเหนือ สภาองค์กรชุมชนตำบลปากหมาก และสภาองค์กรชุมชนตำบลปากฉลุยได้ร่วมกับทีมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีม One Home พม. สุราษฎร์ธานี ทีม พอช.ภาคใต้ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ร่วมการประชุมสรุปบทเรียนการจัดการภัยพิบัติ

วันพุธที่ 11 พฤภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บ้านคลองวาย ม.…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้อื่นๆสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 4

‘กระท่อม’ จากพืชหัวไร่ปลายนาที่ต้องแอบปลูก ยกระดับสู่งานวิจัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ต้นกระท่อมขนาดใหญ่เกือบ 2 คนโอบ  อายุกว่า 100 ปีที่ อ.บ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มเเข็ง จัดเวทีระดมความคิดเห็นแผนการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแกนหลัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้ม…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 280518010 372333284926682 6096452910414487915 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1822 : สภาองค์กรชุมชนตำบลม่อนปิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ ทำพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนตำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 280309815 676040470033793 2839702235785871411 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1821 : ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการ พอช. สำนักงานภาคใต้ เเละเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของช่วยเหลือจากน้ำป่าพัดและดินโคลนถล่ม

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายอพิชิต จัน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 280266544 370897808403563 8306181617064852523 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1820 : คณะทำงานขับเคลื่อนและฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล อำเภอทุ่งหัวช้าง

ลำพูน / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนแล…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 279821300 5186092784770361 4112177575111196520 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1819 : Start ปฏิบัติการเชิงรุก 8 อำเภอ จ.อุทัยธานี

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 279762171 5185205288192444 3998294919948411086 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1818 : สภาฯ บ้านไร่ตื่นตัว ได้รับงบบ้านพอเพียงปีแรก

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 280197308 367659225391471 2863969943002535646 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1817 : เวทีสร้างความร่วมมือ4ฝ่าย ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ประเภทบริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวทีสร้างควา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 19152901

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดเวทีพัฒนาศัยภาพคนทำงาน เตรียมพร้อมเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองกาญจน์ 14 ตำบล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 110 อาคารบริการวิชาก…

อ่านรายละเอียด