สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 2

‘คนโคกหม้อ’ สืบสานรากเหง้า ‘ลาวครั่ง’ ทอผ้าเงินแสน สร้างกองทุน ผลิตข้าวปลาอาหาร “กินอิ่ม นอนอุ่น”

คนโคกหม้อ  อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี  สร้างแหล่งอาหารและรายไ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : ถอดบทเรียนและวางแนวทางใช้ “บ้านพอเพียง” เป็นเครื่องมือสู่การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

วันที่ 23 – 24 มกราคม 2567 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก 1

ขบวนฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ พอช. จัดเวทีบันทึกความร่วมมือรับงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ปี 2567 และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสภาองค์กรชุมชนที่ช่วยเหลืองานพัฒนาในพื้นที่ระดับตำบล

                สุพรรณบุรี : วันที่ 9 มกราคม 2567 ขบวนอ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

จาก ‘มะน้ำแก้ว’ บนดอย…สู่ ‘ฟักทองอินทรีย์’ ที่ห้างใหญ่ในเมือง เส้นทางพลิกฟื้นไร่ข้าวโพด-ดอยหัวโล้นสู่เกษตรอินทรีย์ที่บัวใหญ่ จ.น่าน

ฟักทองอินทรีย์น่าน  นำมาแปรรูปเป็นขนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (4) การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย…สร้างแม่แจ่มให้เป็นเมืองสีเขียว

ดอยหัวโล้นจากการถากถางเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด  เพ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (3) จากม่อนบ่อเฮาะ…สู่ ‘แม่แจ่มโมเดล’…การพัฒนาที่ยั่งยืน

 อำเภอแม่แจ่มโอบล้อมไปด้วยขุนเขา  อยู่ไม่ไกลจากดอยอินทน…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก 1

ปิดประชุม ‘ระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล’ ครั้งที่ 15 ปี 2566 ระดมข้อเสนอแนวทางจากชุมชนทั่วประเทศให้รัฐ-หน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไข เสนอหนุน Soft Power 1 แสนชุมชน-ปรับ ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ เป็นกองทุนให้เกิดความยั่งยืน

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลมอบข้อเสนอเชิงนโยบายที่ระดมมาจา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 9

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศร่วมประชุม ‘ระดับชาติ’ครั้งที่ 15 ระดมข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นทุกมิติถึงรัฐบาล

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศเข้าร่วม ‘การประชุมใน…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

“15 ปี สภาองค์กรชุมชนตำบล” การจัดประชุมในระดับชาติครั้งที่ 15 เสียงสะท้อนจากชุมชนท้องถิ่นสู่การแก้ปัญหาเชิงนโยบาย

การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ  ประจำปี 2566 ครั้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นอื่นๆสภาองค์กรชุมชน 4

“15 ปี สภาองค์กรชุมชนตำบล”บทบาทการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง…รูปธรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ทุกปีจะมีการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ  เพื่อ…

อ่านรายละเอียด