สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 77160477

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2011 : เครือข่ายองค์กรชุมชนบุรีรัมย์ สรุปบทเรียนการทำงาน วางแนวปฏิบัติการปี 66

บุรีรัมย์/ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 315152536 189407213600913 8667647331942244646 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2010 : เวทีประชุมคณะกรรมการตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นำเสนอการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 314977576 608439604414946 1215373822795660714 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2009 : รมว.พม.ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือ เยียวยาจากเหตุการณ์รุนแรงที่ตำบลอุทัยสวรรค์ ด้านพอช.หนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้านพอเพียง 16 หลังคาเรือน

หนองบัวลำภู/ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ชุมชนริมคลอง 1

‘คลองสำโรง จ.สงขลา’ จากคลองเน่าเหม็น-ชุมชนแออัด ก้าวย่างสู่การฟื้นฟู “คลองสวย-น้ำใส-ไร้ขยะ-ชุมชนมีสุข” (2)

คลองสำโรงบริเวณชุมชนบาลาเซาะห์ (เดิมเป็นชุมชนเดียวกับชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 315192519 498955802261812 5043797068280412461 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2007 : “หน่วยงาน One Home พม.นศ เชิญชวนติดริบริ้นสีขาว สัญลักษณ์ การรณรงค์ยุติความรุนแรง ในเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว”

นครศรีธรรมราช/ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศรี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 314767372 188529753688659 4162220703802038819 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2006 : ผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับเขต 50 เขตได้มีการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขตของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร/ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสภาอง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 314638208 605889661336607 6164429294131759082 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2005 : ยกร่างกลไกการบริหารงานขบวนองค์กรชุมชนอีสาน และแผนการสนับสนุนปี 2566

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 314340289 188367827038185 1853662336366569841 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2004 : ประชุมติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 315087336 188340610374240 1508191073680589038 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2003 : เวทีประชุมคณะกรรมการตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 314909355 604961441429429 5619397580243081878 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2002 : ยกร่างข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เสนอฝ่ายการเมืองแก้ภัยพิบัติอีสานโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ร้อยเอ็ด/ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ อยู่นาคาเฟ่ บ้านส…

อ่านรายละเอียด