สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 384023

เครือข่ายขบวนที่อยู่อาศัยภาคกลางและตะวันตกร่วมจัด WORKSHOP โครงการบ้านมั่นคงก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

“สร้างบ้าน พัฒนาคน ผนึกพลังคนจน ให้ชุมชนเป็นแกนหล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 302177924 443016511189075 3270260052303723047 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1949 : สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ร่วมกับคณะขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ ออกแบบทิศทางการพัฒนาปี 66

กระบี่ / ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 เวทีถอดบทเรีย…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านพอเพียง 301587435 1099374934342127 713628903469198730 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1948 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จัด”มอบบ้านพอเพียง สู่เมืองน่าอยู่ จังหวัดสิงห์บุรี”

สิงห์บุรี / เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆสภาองค์กรชุมชน Fcc5a603 82d3 4124 8ba5 9718e36b111e

พม.- พอช. ผนึกพลังภาคี เปิด ‘ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม’ เขตประเวศ เพื่อบริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งเป้าเปิดศูนย์ครบทั้ง 50 เขต กทม.

ชุมชนเฟื่องฟ้า  :  กระทรวง พม. ผนึกพลังภาคี  เปิดศูนย์ช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650827 000055

เวทีประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และการบันทึกความร่วมมือการสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ  ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Picture7

พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดกลางล่าง 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 3776548

พอช.ร่วมกับ ม.นราฯจับมือภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน ลงนาม MOU ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือภาคีเครือ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

‘อภิสิทธิ์’ ร่วมงาน ‘สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13’ แนะรัฐปลดล็อกสมทบเงินเข้ากองทุนได้มากกว่า 3 รอบ

ภูเก็ต /   ภาคประชาชนจัดงาน ‘สมัชชาสวัสดิการชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 301621911 541752384417002 4507418132074363949 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1947 : สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายบ้านมั่นคงชนบทตำบลหนองสรวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

กาฬสินธุ์/ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเอนก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 301253774 446128224213854 2622819839414316379 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1946 : สภาองค์กรชุมชนตำบล จ.แพร่ ร่วมกับ U2T ม.แม่โจ้-แพร่ เคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

แพร่/ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนตำ…

อ่านรายละเอียด