สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (9) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส “สร้างความเป็นธรรม…..เพื่อรักษาที่ดินทำกินให้ลูกหลาน”

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุไหงปาดี  และผู้ที่ม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

10 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์’(7) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหมื่นศรี จ.ตรัง “ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทอดทิ้ง สร้างสังคมพึ่งพิง ด้วยเงินวันละบาท

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหมื่นศรี  อ.นาโยง  …

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

ตลาดหลักทรัพย์คึกคักร่วมงาน “สานพลังเอกชนเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” BOI หนุนภาคธุรกิจพัฒนาชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ-สร้างความเข้มแข็ง

ผู้เข้าร่วมงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 1

‘ป่าสร้างคน…คนสร้างป่า’ ที่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี “ป่าชุมชนที่ขจัดความจน…และฝายมีชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน”

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  เจ้าหน้าที่ทหาร  จิ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง 1

พอช.-NIA จัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยน ‘นวัตกรรมทางสังคมโอกาสการพัฒนาสู่ชุมชน’

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 10.30 น. พอช. ร่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 535090 0

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาทุกมิติ โดยสภาองค์กรชุมชนตำบล

ลพบุรี : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เครือข่ายขบวนองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สร้างแนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการพัฒนารากฐานประชาธิปไตย

ที่ประชุม ฯ รับทราบรายงานประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Messageimage 1707989543477

ขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม ร่วมกับ พอช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศเครือข่ายประชาชนสร้างสังคมสุจริต

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 15548419 0

สัมมนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค “ถอดทุกเรื่อง ถกทุกประเด็น ให้เป็นผลและบทเรียน สู่การออกแบบแผนงานและเป้าหมายร่วมของขบวนสวัสดิการชุมชน 5 ภาคและ พอช. ในปี 2567”

ผู้แทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค ร่วมกับผู้บริหารและ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 10182672 0

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามกติกาที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน ครั้งที่ 2/2567 พัฒนายกระดับสภาองค์กรชุมชน

  พอช. / เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายทองสุข ส…

อ่านรายละเอียด