ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 331285027 764182784699222 2966548468252822106 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2091 : ประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบท ปีงบประมาณ 2566

ปทุมธานี/ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทำงานขบวนองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

จากพงไพรและสายน้ำ…สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ตำบลน้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มาของชื่อตำบล…ไหลรินฉ่ำเย็นยังประโยชน์แก่ผู้คน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 37789713

ดร.กอบศักดิ์ ชวน 4 หน่วย สานพลังเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 330990694 931012374737988 8094537365553719264 N (1)

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2090 : เวทีแลกเปลี่ยนเติมเต็มพัฒนาโครงการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มตะวันออก 1

ระยอง/ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขบวนองค์กรชุมชนกล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 329820496 1375091883311169 5180019284533496259 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2089 : ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ขอสมทบกองทุนและสนับสนุนจากรัฐบาล

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องประชุมคณะ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 329808932 1772830086432972 4926647472741551307 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2088 : เดินหน้าบ้านมั่นคงชนบทตำบลดงลาน

ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2566 เวทีทบทวนท…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน 2

‘คนเวียงสระ’ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านมั่นคง พลิกผืนดินร้างทำสวนผักอินทรีย์สร้างรายได้เดือนละหมื่นบาท

  แกนนำบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลเวียงสระ  โครงการ 2 มีส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 330227040 2016083818580098 4923353935365321627 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2087 : “คณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนในระดับชาติลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เมืองคอน”

นครศรีธรรมราช/ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอง…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 329127451 1391781124964231 6762676893332582969 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2086 : คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นชอบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

หนองบัวลำภู / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดหนอง…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1df44ef2 1156 462b 95ed 5c02fbd3d2de

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2085 : ทีมงานกองเลขาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกับพอช.ภาคเหนือ จัดเวทีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบท

พะเยา / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงานกองเลขาเครื…

อ่านรายละเอียด