สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 337289537 1664699110655222 9140732999514375730 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2113 : บันทึกความร่วมมือหนุนซ่อมสร้างบ้านพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ/ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงอื่นๆสภาองค์กรชุมชน 336668444 234756558944419 6553553602607548285 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2112 : สภาองค์กรชุมชนตำบลเสาธง เปิดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจจัดลำดับผู้รับประโยชน์โครงการบ้านพอเพียงปี 2566 และวางแผนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 336752364 602258075132973 8660100619084513953 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2111 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ร่วมแรงภาคีทำพิธีเปิดโครงการบ้านพอเพียงปี 2566 ในการสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตนร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 336756464 618575950267370 4814512334049222803 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2110 : พอช.​ ขบวนเครือข่าย​ที่​อยู่อาศัย​ชนบท​ ร่วมพูดคุย​แนวทางพัฒนา​แก้ไขปัญหา​ผู้​เดือดร้อน​จาก​ผลกระทบ​อ่าง​เก็บ​น้ำ​วัง​โตนด​

จันทบุรี​/ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม​ 2566 พอช.​ ขบวนเครือข…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 335424834 2593235780824819 8600452654830157600 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2109 : Kick Off สร้างพลัง สานความร่วมมือการพัฒนาเชิงพื้นที่และมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน/ วันนี้ 16 มีนาคม 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผ…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 336243078 724212096066369 5441670716507278120 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2108 : NIA จับมือภาคีวิชาการ และพอช. หนุน 9 วิสาหกิจชุมชนร้อยเอ็ด 6.2 ล้านบาท ยกระดับหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566

ร้อยเอ็ด/ วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชน 336166692 229693846179711 2805685586746747047 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2107 : คทง.พิจารณาฯ กลุ่มอีสานตอนบน2 ประชุมติดตามเรื่องสืบเนื่อง และพิจารณาเห็นชอบโครงการ

สกลนคร/ วันที่ 15 มีนาคม 2566 การประชุมคณะทำงานพิจารณาโ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 336287617 931121954600281 4842508127490665655 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2106 : การขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินและการกระจายการถือครอบที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ/ วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 335422530 729907345305418 5554205218665330818 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2105 : เครือข่ายกลไกระดับกลุ่มอำเภอพร้อมปฏิบัติการหนุนเสริมพื้นที่

สุราษฎร์ธานี/ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเท…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 335000452 600886778321913 9167532057163935381 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2104 : เชียงราย กำหนดวัน Kickoff ลงเสาเอกซ่อมแซมบ้านพอเพียง ปี2566 หลังได้รับ SMS แจ้งเตือนเงินงบประมาณเข้าบัญชีวันนี้

เชียงราย/ วันนี้ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศ…

อ่านรายละเอียด