ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 345891904 1233171970904575 2386310892794655630 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2136 : พอช.จับมือการรถไฟฯ และภาคี หนุนเครือข่ายริมรางรถไฟอีสาน พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง

ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 345254597 3600504770275064 884378830017882709 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2135 : เปิดเวทีร่วมประชี้แจงแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางให้กับสมาชิกทราบ

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น. ณ ชุม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 345326293 763940415439438 4156860316404177770 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2134 : เวทีบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการ ปี 2566 ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานขบ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 345438875 1427976974629151 8908504363105389855 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2133 : เวทีทำความเข้าใจเงื่อนไขคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงต่อโครงการบ้านมั่นคงชนบท ต.นาใน

นครพนม/ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. เวทีทำค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 344317523 922365125681101 823059084431709890 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2132 : แกนนำสวัสดิการชุมชน “ฅนกำแพง” ร่วมปฏิรูปขบวนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ : ฝันให้ไกล ก้าวไปด้วยกัน”

กำแพงเพชร/ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ได้มีการจัด “เ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 10

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ พอช. ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 26 เมษายน 2566  4 หน่วยงานประชุมหารือแนวทางการส่…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 343417372 255422660259961 6200191639497005145 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2131 : กลุ่มจังหวัดอ่าวไทยหารือแนวทางและออกแบบ การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ตำบล จังหวัด ชููประเด็นการพัฒนาคนในการสร้างฐานงานพัฒนาแบบองค์รวม

สุราษฎร์ธานี/ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงานภาคใต้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 343747304 574797198082817 4549338875570670299 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2130 : สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจหลักคิด

ปัตตานี/ วันที่27 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 343554681 2593825750774523 9122750902067806721 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2129 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเบตง

ยะลา/ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ตำบลเขื่อนข้าวพันธุ์ดี ตำบลดงใหญ่คนรุ่นใหม่คืนถิ่น จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566  มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนการ…

อ่านรายละเอียด