อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 14

“ประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย:ประชาธิปไตยฐานชุมชน” งานวิจัยนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

กรุงเทพฯ/ วันนี้ที่ 23พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 348256411 775028427488627 2676768331579882020 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2142 : เวทีอบรมโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (SWF) จังหวัดนครนายก

นครนายก/ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ต้อนรั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 345042004 531295305688892 5504077178990809849 N Copy

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2141 : จังหวัดกระบี่จับมือภาครัฐเอกชนและประชาชนประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน กำหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี

กระบี่/ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1.รวมพลัง

พอช. ร่วมกับ สปสช. สร้างความรู้ความเข้าใจภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ต่อระบบหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมห…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

ผู้แทน กบจ. ภาคประชาสังคม จ.พะเยา ส่งมอบแผนภาคประชาชน เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์จังหวัด-เป้าหมายสู่การผลักดันเป็นนโยบาย

  พะเยา/  เมื่อเร็วๆ นี้  เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมื…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 112379

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของผู้แทนกลุ่มโซนอำเภอทั้ง 4 โซนภายในจังหวัดพะเยา

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทีมคณะขับเคลื่อนองค์…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 347129651 784969366316587 5678378272367331530 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2140 : “สภาองค์กรชุมชน ต.คลองเขม้า ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอเหนือคลอง พมจ.กระบี่ และเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.กระบี่ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ kickoff ซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส หลังแรกในโครงการบ้านพอเพียง ต.คลองเขม้า ปี 2566”

กระบี่/ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวที (kickoff)…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 347577896 1201156270540685 3372682849855985940 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2139 : คณะทำงานเครือข่ายเมืองหัวไทร ลานสกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พอช.ภาคใต้ ลงพื้นที่ตำบลท่าเรือ

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานเครื…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 346280264 271570031991331 5997029021907463533 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2138 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลช้างซ้าย พร้อมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชนบท”

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลา หมู่ท…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 346051570 109466702147547 2501975194006135797 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2137 : เครือข่ายองค์กรชุมชนฅนกำแพง จัดเวที “สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จังหวัดกำแพงเพชร”

กำแพงเพชร/ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด