สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า จ.ร้อยเอ็ด ขยายการผลิต เตรียมเปิดโรงงานผลิตน้ำใบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ

พิธียกเสาเอกสร้างโรงงานใหม่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 209933944 4194700963923564 8421610163580923138 N

” สภาองค์กรชุมชนตำบลบางจาก จัดทำแผนธุรกิจชุมชน ฉบับซ่อมเสริม “

นครศรีธรรมราช / วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคเหนือ 202893365 258983019350694 6978733140602681001 N

พอช.ร่วมกับ สำนักงาน ปปท. จัดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา63 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เชียงใหม่ / วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดเวทีอบรม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง 206628647 4191833394210321 2260187313593850858 N

“คณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน โซน ลุ่มน้ำนครตรัง ลงพื้นที่ สอบทานและ พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน”

นครศรีธรรมราช / วันที่ 28 มิถุนายน 2564คณะทำงานเครือข่า…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 199805476 4188704524523208 5964346070761072148 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1397 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขุนทะเล สุดเจ๋ง แปลงแผน cbmc สู่การปฏิบัติ”

สุราษฎร์ธานี / ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนต.ขุนทะเลจังหวัดสุรา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 203358431 1166835397171348 6011827230277353319 N

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ต.ท่าเคย ผลักดันวิถีชุมชน ชูภูมิปัญญาเคยขัดน้ำพร้อมพัฒนาประมงพื้นบ้านสู่มาตรฐานการขายโลกดิจิทัล

สุราษฎร์ธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ตอบ…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 203992737 3868433843268086 3028650947099892763 N

พิธีมอบบ้านพอเพียงตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา /สภาองค์กรชุมชนตำบลพลกรัง และขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 207000409 4180828915310769 7666973341549276167 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1394 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาโร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ฝึกอบรมการแปรูปผลิตภัณฑ์อาหาร”

นครศรีธรรมราช / ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564ณ.ศาลา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 197361555 4173879412672386 5424833353334069327 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1392 : ระนองจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลดจำนวนขยะ ร่วมกันหาทางออกเรื่องขยะในชุมชน

ระนอง / องค์คาพยบเกาะคณฑี ชี้ ลดจำนวนขยะภายใน 3-5 ปี เม…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 204466407 5924085447631454 93356470166336277 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1391 : เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน”ฅนคอน” ส่งมอบเรือและเสื้อชูชีพให้กับ ศูนย์การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนบ้านวังม่วง เทศบาลตำบลฉวาง

นครศรีธรรมราช / 21 มิ.ย.64 คณะทำงานเครือข่ายภัยพิบัติชุ…

อ่านรายละเอียด