สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 314767372 188529753688659 4162220703802038819 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2006 : ผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับเขต 50 เขตได้มีการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเขตของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร/ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสภาอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 314638208 605889661336607 6164429294131759082 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2005 : ยกร่างกลไกการบริหารงานขบวนองค์กรชุมชนอีสาน และแผนการสนับสนุนปี 2566

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 314340289 188367827038185 1853662336366569841 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2004 : ประชุมติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 315087336 188340610374240 1508191073680589038 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2003 : เวทีประชุมคณะกรรมการตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์ก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 314909355 604961441429429 5619397580243081878 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2002 : ยกร่างข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เสนอฝ่ายการเมืองแก้ภัยพิบัติอีสานโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ร้อยเอ็ด/ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ อยู่นาคาเฟ่ บ้านส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 39134

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2001 : กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนบน ได้มีการจัดเวทีสรุปผลการดำเนินการและร่วมกันวางแผนงาน

พะเยา/ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเครือข่ายองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 314936383 497130672444325 8029504193935918599 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2000 : Core Team สภาภาคใต้ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ ไทยพีบีเอส จัดเวทีประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายสภาองค์กรชุมชน

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 Core Team ส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 23937027

‘พอช. ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ส่งมอบชุดยารักษาโรค พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมกับผู้ประสบอุกทกภัย 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง’

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 95ee9c35 607a 4326 Bcc2 2d97ac906261

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1999 : คปอ.เพชรบุรี จัดเวทีสรุปผลการทำงานปี 65 และวางแผนการขับเคลื่อนงานปี 66

เพชรบุรี/ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คปอ.เพชรบุรี จัดประชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 312374381 187697307105237 8484951256645340666 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1998 : เวทีสร้างความเข้าใจการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง

ปราจีนบุรี/ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒน…

อ่านรายละเอียด