บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283487939 472350074690567 6658465794548346493 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1845 : ผู้ตรวจราชการ พม. ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน One Home จังหวัดนครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายไชยา พลขาง ผู้ช…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสภาองค์กรชุมชน 1915095

บทบาทสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าสงวนฯ ทับซ้อนที่ดินนิคมสร้างตนเอง

ประจวบคีรีขันธ์ /วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายธีรพงศ์  พร้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 281134610 5233364803376492 4290549714090346696 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1844 : ปลัดอำเภอหัวหิน ลงพื้นทึ่มอบบ้านพอเพียงตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ / เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะประสาน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 283456792 5175078325910255 3218571888897425849 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1843 : การประชุมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดกระบี่ ปี 2565

กระบี่ / เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การประชุมเครื…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Img 9676

พอช. หนุนศูนย์บ่มเพาะศูนย์ธุรกิจเพื่อชุมชนอีสาน ตั้งเป้าหมายองค์กรชุมชนสามารถจัดการธุรกิจชุมชนได้ด้วยตนเอง

  กาฬสินธุ์ / วันนี้(24พฤษภาคม2565)สถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 280774002 469834651608776 2514428036277329252 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1842 : คณะทำงานครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกันประชุมหารือ ณ.ห้องประชุมสีโห สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานครัวกลางช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 280691136 469627868296121 303671546695416232 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1841 : ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ส่งเสริมอาชีพเห็ดหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นครพนม / เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 283228065 7708223312550983 6438252713242158051 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1840 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650520 132622

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ.สระบุรี

สระบุรี / วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไออุ่น รีส…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 8790025

ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ส่งเสริมอาชีพเห็ดหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นครพนม / ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด