ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 21037064

‘พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา : วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เครือข่ายสวัส…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

ชาวชุมชนเขาคูบา จ.สระบุรีร้องกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร ช่วยแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนกับ รฟท.ที่เรื้อรังมานาน

ชาวชุมชนเขาคูบายื่นหนังสือข้อเสนอการแก้ไขปัญหาที่ดินให้…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 287889972 486468696612038 8182400648815223401 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1873 : ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พบปะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง “เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม” จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นางสาวรังสิมา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 286434675 395599859266691 5645195152949545138 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1872 : พอช.จับมือร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน ร่วมมือร่วมใจพัฒนาที่อยู่อาศัยแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากธรรมชาติจังหวัดแพร่

แพร่ / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายวิชัย นะสุวรรณโน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคเหนือ 287444021 395506119276065 5395768705907821670 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1871 : โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดแพร่ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครอง

แพร่ / เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โครงการฟื้นฟูผู้ประ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 43311110

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดเวทีจัดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

ราชบุรี : วันที่ 10 มิถุนายน  2565 สำนักงานภาคกลางและตะ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย’ ซ่อมสร้างบ้านเรือนใน จ.แพร่ที่โดนพายุถล่ม 5 อำเภอ 20 หลัง

มอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติหลังแรกให้ชาวบ้า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20220611 153229

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมเรียนรู้และออกแบบหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

สมุทรสงคราม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บ้านสวนทรายทองร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20220611 135831

พอช.ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดเวทีพัฒนาคนทำงานสวัสดิการชุมชน

เพชรบุรี : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานภาคกลางและตะว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 48318

เรียนรู้ จนเป็น เรื่องเล่า ที่ตำบลนาทอน จ.สตูล “จากต้นคลุ้ม สู่การพัฒนาอาชีพคนในชุมชน” 

สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนภ…

อ่านรายละเอียด