ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 5398547

พอช.และขบวนองค์กรชุมชนร่วมกันกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำความเข้าใจในความร่วมมือที่เนื่องจากบันทึกความร่วมมือ

ศ. 24 มิถุยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเกษตรก…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 689951

หนุนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 6 ตำบล อำเภอภูผาม่าน สู่ “ภูผาม่านโมเดล” บูรณาการหน่วยงาน บริการเบ็ดเสร็จ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย และประชาชน ให้มี สุขภาพดี ที่อยู่ดี การศึกษาดี รายได้ดี และมีสวัสดิการที่ดี

ขอนแก่น / วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ณ ห้องประชุมที่ว่าก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ประธานบอร์ด พอช.ลงนามสัญญาจ้างผู้อำนวยการคนใหม่

  นายไมตรี อินทุสุต  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคง 1655902235604

พอช.รุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ไฟไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยการสนับสนุนที่อยู่อาศัยชั่วคราว หรือค่าเช่าบ้าน ภายใต้โครงการที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ / สืบเนื่องมาจาก วันที่ 21 มิถุนายน 2…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 289532335 158516696689965 6039123205249187093 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1888 : ตามการดำเนินงานการซ่อมแซมบ้าน โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว / เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ตำบลหนองแวง อำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 289540378 158513293356972 9007595005750587331 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1887 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนรัฐเอื้อราษฎร์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 288946442 402025598624117 7017675513987981895 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1886 : 8 สภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย นำร่องเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมินิเวศดอยยาว-ผาหม่น

เชียงราย / เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เครือข่ายองค์กร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1148222

จุติ รมว.พม. สั่งระดมทีมลงช่วยเหลือไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ ด้าน พอช.รุกสำรวจลงพื้นที่ พบว่า มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าว กว่า30 ครัวเรือน

ชุมชนบ่อนไก่ วันนี้ (21 มิ.ย. 65) เวลา 16.00 น. นายจุติ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 18710531

ผู้ได้รับผลกระทบจากรถไฟความเร็วสูงเมืองโคราช เฮ การรถไฟให้เช่าที่ดิน 30 ปี เตรียมประสานความร่วมมือหน่วยงานช่วยรื้อย้ายชุมชน

นครราชสีมา/ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 289672525 5864197680262090 2955911833117684067 N

“ สร้างมูลค่าจากขยะใบไม้ในป่าชุมชน ขยายผลสร้างรายได้ปุ๋ยอินทรีย์ “ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ #เรื่องดีดีที่ชุมชน

นครสวรรค์ /ด้วยตำบลแม่เลย์ เป็นตำบลที่มีป่าชุมชนเป็นต้น…

อ่านรายละเอียด