สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 290775548 499974605261447 3098885195864149001 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1901 : จับมือภาคีศรีสะเกษหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยสำราญ สู่โมเดลการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ศรีสะเกษ / เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรจังหว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291177749 365497479087820 7639661693119060890 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1900 : การศึกษาร้อยละของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนที่สร้างบ้านแล้วเสร็จ

ปราจีนบุรี / เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มออมทรัพย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 290930082 5532681473430067 7036032593048029288 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1899 : เวทีแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยอำเภอท่าแซะ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ชุมพร / เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวทีแก้ปัญหาที่ดิน…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Timeline 25650630 203252

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2 จ.ประจวบฯ พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291454858 567022491751361 2829744231685543300 N

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ จัดกิจกรรม “สร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบทปี 2565

นครปฐม / คณะทำงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ นำโดย นางส…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 290859907 565337225253221 8854732610579942363 N

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่  จัดกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดรูปแบบพวงหรีดดอกไม้จันทน์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์

นครปฐม / คณะทำงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ นำโดย นางส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291359691 567043301749280 7509789728328431456 N

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้จัดกิจกรรม การทำปุ๋ยชีวภาพจากผักตบชวา โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท เทศบาลเมืองไร่ขิง”

นครปฐม /  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะทำงานสภาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 305269

จับมือภาคีศรีสะเกษหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยสำราญ สู่โมเดลการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ศรีสะเกษ/ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดศรีส…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 21340165

พอช.และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนในการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดโดยภาคประชาชน

พระนครศรีอยุธยา : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เครือข่ายขบวน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20220630 115255

พอช.และหน่วยงานภาคี ร่วมด้วยขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าเด็ง

เพชรบุรี : วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานโครง…

อ่านรายละเอียด