ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1182641

พอช. ร่วมภาคธุรกิจและนักวิชาการ หารือเชื่อมโยงแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการตลาดชุมชนจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

พอช. : วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Img 2348

ผู้นำสวัสดิการชุมชนอีสาน 20 จังหวัด ระดมความคิดออกแบบการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่

  ร้อยเอ็ด/วันนี้(12กรกฎาคม2565)สถาบันพัฒนาองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน S 24559619

ศูนย์บ่มเพาะฯหนองแคน แก้โจทย์ชีวิตพิชิตความจนด้วย “กบแก้จน-หญ้าพารวย-ปุ๋ยอินทรีย์”

ร้อยเอ็ด / 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 23986180

ขบวนองค์กรชุมชนเพชรบุรีจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคี มรภ.เพชรบุรี และ พอช. ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยจังหวัด

เพชรบุรี : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Timeline 25650711 170032

ขบวนชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคีจัดอบรมพัฒนาทักษะช่างชุมชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย”

ชัยนาท : วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม  2565  ณ โรงเรียน…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ D86a5b45 9a50 4005 A188 6fabae77402c

ขบวนชุมชนภาคเหนือตอนล่าง พัฒนาทักษะร่วมเฟ้นหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน

สุโขทัย : ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 2565 สถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 24150019 2

ผอ.พอช. ชู “6 พันธกิจ 4 กลยุทธ์” หนุนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทั้งแผ่นดินโดยพลังพหุภาคี

ร้อยเอ็ด / 11 กรกฎาคม 2565 นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยก…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 292961240 507182591207315 1182647767288458291 N

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่เยี่ยมยามชาวตำบลกระทุ่มราย พร้อมเชื่อมโยงการทำงานเพื่อหนุนองค์กรชุมชน

นครราชสีมา / 10 กรกฎาคม 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนต…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 23191555

สภาองค์กรชุมชน 7 ตำบล มหาสารคาม ร่วมพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในตำบล

มหาสารคาม / 9 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 28155915

ผอ. พอช. ลงพื้นที่มอบงบฯที่อยู่อาศัยชั่วคราวชุมชนไฟไหม้บ่อนไก่พร้อมเน้นย้ำแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมกับเครือข่าย ภาคี หน่วยงาน พม. และในพื้นที่ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะต่อไป

กรุงเทพมหานคร  / วันนี้ 8 ก.ค. 65 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร…

อ่านรายละเอียด