ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 742074

คณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลมณฑลปัญจาญประเทศปากีสถาน เข้าศึกษาดูงานที่ พอช. พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชม “โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร”

พอช. / วันนี้ 4 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาดูงานและอาจารย์จาก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 297457834 426516356172424 3094535174529091264 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1919 : อบรมบัญชีสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

นราธิวาส / ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 297632088 426497599507633 1631985720587535212 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1918 : เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ เครือข่าย 5 ภาค

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Messageimage 1659507320562

ผอ. พอช. ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็น “Case Study การจัดการทุนทางสังคม ”

วันนี้พุธที่ 3 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น.  สถาบันพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 297255978 430363992456944 1914771148236521437 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1917 : แม่แจ่มโมเดล การแก้ไขปัญหาการจัดการ ดิน-น้ำป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองแจ่มอย่างยั่งยืนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวิชัย นะสุวรร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Dd8e7bfa E9df 4db5 9fc0 4fab9e02c252

พอช. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Soft Power พม. ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมป…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 7a40295d 3c2a 4b68 864e 903c5b14ef8e

พอช. ร่วมประชุมการหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 297179316 425308812959845 8897583446721918024 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1916 : พอช.ใต้ ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio( การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร)

พัทลุง / เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆ Picture1

ถามชุมชน – ชุมชนถามกลับ เวทีเสวนากลุ่ม ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ตราด / เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตำบลตะกาง …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 444540

พอช.ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวง พม. ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจ…

อ่านรายละเอียด