สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650827 000055

เวทีประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และการบันทึกความร่วมมือการสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ  ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง Picture1

คปอ.สิงห์บุรีจัดกิจกรรม “มอบบ้านพอเพียง สู่เมืองน่าอยู่ จังหวัดสิงห์บุรี” ปี 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Picture7

พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดกลางล่าง 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 3776548

พอช.ร่วมกับ ม.นราฯจับมือภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน ลงนาม MOU ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จับมือภาคีเครือ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ S 1523758

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานภาคเหนือ ในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้นำคนรุ่นใหม่ การตลาดดิจิทัล train of the trainer ภาคเหนือ

เชียงใหม่ / สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานภาค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

‘อภิสิทธิ์’ ร่วมงาน ‘สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13’ แนะรัฐปลดล็อกสมทบเงินเข้ากองทุนได้มากกว่า 3 รอบ

ภูเก็ต /   ภาคประชาชนจัดงาน ‘สมัชชาสวัสดิการชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 301621911 541752384417002 4507418132074363949 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1947 : สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายบ้านมั่นคงชนบทตำบลหนองสรวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

กาฬสินธุ์/ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเอนก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 301253774 446128224213854 2622819839414316379 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1946 : สภาองค์กรชุมชนตำบล จ.แพร่ ร่วมกับ U2T ม.แม่โจ้-แพร่ เคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

แพร่/ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนตำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 10004

คุณภาพชีวิต สังคมวิถีคนพะเยา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครื…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชน Picture5

การส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนออมบุญวันละบาทสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

กองทุนออมบุญวันละบาทสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอู่ทอง มีกา…

อ่านรายละเอียด