ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 280691136 469627868296121 303671546695416232 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1841 : ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ส่งเสริมอาชีพเห็ดหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นครพนม / เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 283228065 7708223312550983 6438252713242158051 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1840 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650520 132622

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ.สระบุรี

สระบุรี / วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไออุ่น รีส…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 8790025

ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลหนองโพธิ์ ส่งเสริมอาชีพเห็ดหนุนคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

นครพนม / ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281339429 469020908356817 8660202907177369286 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1839 : องค์กรชุมชนมุกดาหาร เตรียมคณะทำงาน 3 โซนอำเภอ สนับสนุนงานตำบล

มุกดาหาร / เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 280888434 5220944997951806 1344105131459777262 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1838 : นายอำเภอบ้านไร่ ร่วมผลักดันงานพัฒนาพื้นที่ทั้งอำเภอ ร่วมกับ พอช. และสภาองค์กรชุมชน

อุทัยธานี / เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พิธีมอบบ้านพอเพ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 354662

เวทีบันทึกความร่วมมือบ้านมั่นคงชนบทตำบลพงศ์ประศาสน์ ปี 2565

ประจวบคีรีขันธ์ / วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650519 194040

“การตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2 เขตราชการที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี” ณ ห้องประชุมชายเมืองสิงห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี : วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 281153599 469017895023785 8815077759479909049 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1837 : สหกรณ์บ้านหนองกล้วย เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจหนุนคุณภาพชีวิตสมาชิก บมค.

กาฬสินธุ์ / วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์บ้านหนองกล้วย …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 282246950 5876770955671407 7293054437627753782 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1836 : รูสะมิแล คณะทำงานติดตามสอบทานหนุนเสริมการบริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสร…

อ่านรายละเอียด