ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 314638208 605889661336607 6164429294131759082 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2005 : ยกร่างกลไกการบริหารงานขบวนองค์กรชุมชนอีสาน และแผนการสนับสนุนปี 2566

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก Dsc 1716

ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก จัดมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ประเทศไทย ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย”

  ชัยนาท/9-10พฤศจิกายน2565  ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลาง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 314340289 188367827038185 1853662336366569841 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2004 : ประชุมติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 315087336 188340610374240 1508191073680589038 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2003 : เวทีประชุมคณะกรรมการตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์ก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 314909355 604961441429429 5619397580243081878 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2002 : ยกร่างข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เสนอฝ่ายการเมืองแก้ภัยพิบัติอีสานโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ร้อยเอ็ด/ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ อยู่นาคาเฟ่ บ้านส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 39134

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2001 : กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนบน ได้มีการจัดเวทีสรุปผลการดำเนินการและร่วมกันวางแผนงาน

พะเยา/ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเครือข่ายองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชน 1

7 ภาคีร่วมจัดประกวดองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นระดับชาติ ‘ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด ศ.ดร.ป๋วย’ ปี 2565

ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเข้าร่วมงานแถลงข่าวการประกวดรางวัล…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 73924614

พอช. ร่วมกับแกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชมภาคอีสาน ยกร่างข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เสนอฝ่ายการเมือง แก้ภัยพิบัติอีสานโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ร้อยเอ็ด / 8 พฤศจิกายน 2565 ณ อยู่นาคาเฟ่ บ้านสำราญ หมู…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 314936383 497130672444325 8029504193935918599 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2000 : Core Team สภาภาคใต้ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ ไทยพีบีเอส จัดเวทีประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายสภาองค์กรชุมชน

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 Core Team ส…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 23937027

‘พอช. ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ส่งมอบชุดยารักษาโรค พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมกับผู้ประสบอุกทกภัย 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง’

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ…

อ่านรายละเอียด