ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 56c03d9f C143 44f6 Ba7d 6e81ab325e48

สมุทรสาครเดินหน้าพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างฯ และโครงการบ้านพอเพียง ปี 2566

สมุทรสาคร : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25651223 222042

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565

สุมทรสงคราม : วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 –…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 04055c67 0b19 44dc 8efd 2504310d1bdd

คปอ.จังหวัดเพชรบุรีจัดเวทีสร้างความเข้าใจทิศทางการทำงาน และแนวทางการพัฒนาโครงการรับงบประมาณจาก พอช. ปี 2566

เพชรบุรี : วันที่25 ธันวาคม 2565 นางวัชรา สงมา ผู้ช่วยผ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 1696039

เวทีบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566

ฉะเชิงเทรา / วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.0…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 322015191 463064629348661 1782346774298694618 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2048 : คณะกลั่นกรองโครงการจังหวัดแพร่ ได้ประชุมเพื่อร่วมกันกลั่นกรอง พิจารณาโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566

แพร่/ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะกลั่นกรองโครงการจั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 340c7afc 0e20 4dc6 Bf28 C60f7f815701

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดพิจารณากลั่นกรองนัดแรก เห็นชอบและรับรองโครงการและงบประมาณระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้งบประมาณ 2.9 ล้านเศษ

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ส…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 340c7afc 0e20 4dc6 Bf28 C60f7f815701

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2047 : กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดพิจารณากลั่นกรองนัดแรก เห็นชอบและรับรองโครงการและงบประมาณระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้งบประมาณ 2.9 ล้านเศษ

กรุงเทพมหานคร/ สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 320515167 506254534937208 8051000588798990954 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2046 : กลั่นกรองกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 สนับสนุนบ้านพอเพียงหนองบัวลำภู 10 ตำบล 78 ครัวเรือน และโครงการบ้านพอเพียงกลุ่มจังหวัด

หนองบัวลำภู / วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ที่ว่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. หนุนชุมชนพัฒนาเด็ก เตรียมวางรากฐานการพัฒนาต้นแบบมนุษย์ในระยะยาวของสังคม

พอช. / วันที่ 23 ธันวาคม  2565  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ภาคกลางและตะวันตก Line Album 122222 221222 10

ภาคกลางและตะวันตกจัดเวที work shop ออกแบบกระบวนการพิจารณาโครงการระดับกลุ่มจังหวัด

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาอง…

อ่านรายละเอียด