สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 322527434 856114745651640 5959936164141060706 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2049 : “เวทีสานพลังภาคีขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง 1” ณ รพ.สต.ทุ่งหลวง

สุโขทัย/ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 65 “เวทีสานพลังภา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 36012050

ผอ. พอช. ผช.ผอ. พอช. และทีมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

วันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สหกรณ์เคหสถานเพื…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Bb36e45e A553 4e42 9da1 Dad6d665c445

สมุทรสงครามเปิดเวทีกลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียงและสวัสดิการชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับในปี 2566

สมุทรสงคราม : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางวัชรา สงมา ผู้ช…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 56c03d9f C143 44f6 Ba7d 6e81ab325e48

สมุทรสาครเดินหน้าพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างฯ และโครงการบ้านพอเพียง ปี 2566

สมุทรสาคร : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25651223 222042

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565

สุมทรสงคราม : วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 –…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 04055c67 0b19 44dc 8efd 2504310d1bdd

คปอ.จังหวัดเพชรบุรีจัดเวทีสร้างความเข้าใจทิศทางการทำงาน และแนวทางการพัฒนาโครงการรับงบประมาณจาก พอช. ปี 2566

เพชรบุรี : วันที่25 ธันวาคม 2565 นางวัชรา สงมา ผู้ช่วยผ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 1696039

เวทีบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566

ฉะเชิงเทรา / วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.0…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 322015191 463064629348661 1782346774298694618 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2048 : คณะกลั่นกรองโครงการจังหวัดแพร่ ได้ประชุมเพื่อร่วมกันกลั่นกรอง พิจารณาโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566

แพร่/ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะกลั่นกรองโครงการจั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 340c7afc 0e20 4dc6 Bf28 C60f7f815701

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดพิจารณากลั่นกรองนัดแรก เห็นชอบและรับรองโครงการและงบประมาณระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้งบประมาณ 2.9 ล้านเศษ

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ส…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 340c7afc 0e20 4dc6 Bf28 C60f7f815701

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2047 : กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดพิจารณากลั่นกรองนัดแรก เห็นชอบและรับรองโครงการและงบประมาณระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้งบประมาณ 2.9 ล้านเศษ

กรุงเทพมหานคร/ สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ส…

อ่านรายละเอียด