ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา

‘พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง’

จังหวัดอ่างทอง : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานงาน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง S 5029913

‘สิงห์บุรีลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านพอเพียง และโครงการระดับจังหวัด ปี 2566 ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี’

จังหวัดสิงห์บุรี : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 1

จากพงไพรและสายน้ำ…สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ตำบลน้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มาของชื่อตำบล…ไหลรินฉ่ำเย็นยังประโยชน์แก่ผู้คน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 37789713

ดร.กอบศักดิ์ ชวน 4 หน่วย สานพลังเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชน 330990694 931012374737988 8094537365553719264 N (1)

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2090 : เวทีแลกเปลี่ยนเติมเต็มพัฒนาโครงการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มตะวันออก 1

ระยอง/ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ขบวนองค์กรชุมชนกล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 329820496 1375091883311169 5180019284533496259 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2089 : ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ขอสมทบกองทุนและสนับสนุนจากรัฐบาล

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องประชุมคณะ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 329808932 1772830086432972 4926647472741551307 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2088 : เดินหน้าบ้านมั่นคงชนบทตำบลดงลาน

ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2566 เวทีทบทวนท…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2

‘คนเวียงสระ’ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านมั่นคง พลิกผืนดินร้างทำสวนผักอินทรีย์สร้างรายได้เดือนละหมื่นบาท

  แกนนำบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลเวียงสระ  โครงการ 2 มีส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 330227040 2016083818580098 4923353935365321627 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2087 : “คณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนในระดับชาติลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เมืองคอน”

นครศรีธรรมราช/ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 37601357

เครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายเปิดวงวิชาการ “การปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ : โอกาสและนวัตกรรมจากการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่น”

สวนโมกข์ กทม. : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.…

อ่านรายละเอียด