ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Dsc 7875 Resize

รมว.คมนาคม-พม.มอบของขวัญปีใหม่ ‘สัญญาเช่าที่ดิน รฟท.’ ให้ชุมชนตลาดบ่อบัว ด้าน พอช.สนับสนุนงบ 7 ล้านบาทสร้างบ้านมั่นคงบนที่ดินรถไฟ 99 ครอบครัว

ฉะเชิงเทรา/ กระทรวงคมนาคม-พม.มอบของขวัญปีใหม่สัญญาเช่าท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 4003

ทำให้ดี ทำให้ไว ร่วมกันสร้างรายได้ให้ชุมชน กับเวทีถอดบทเรียนเศรษฐกิจชุมชนและทุนชุมชนจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมา  มีการจัดเวทีถอด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 48409575 2067931729933842 2811176448805568512 O

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง เปิดโครงการบ้านมั่นคง บ้านมดตะนอย “การจัดการที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ดินเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง”

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 58331

พม. มอบ 4 ความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่ พอช.มอบบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย 2,562 ครัวเรือนทั่วประเทศ

กระทรวง พม. /  พม. มอบ 4 ความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 457608

ปลุกพลังมวลชนนำคนแก้ปัญหา สร้างสภาฯให้เข้มแข็งที่คลองใหญ่

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 20 12 1

สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อจัดให้มีการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 ห้องประชุม 601

สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อจัดให้มีการอบรมโครงการสร้าง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 601233

พอช. ขบวนชุมชน เข้าพบรอง ผวจ.กาญจนบุรี หารือแนวทางการพัฒนา “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์”

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลางจั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Dream Comes 1 Resize

บสก.มอบทุนการศึกษาและงบพัฒนาชุมชนให้สหกรณ์ฯ บ้านมั่นคงลาดพร้าว

วันที่ 19 ธันวาคม  2561 เวลา 9.30  น. สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Kohkwang3

มอบของขวัญปีใหม่ 2562 “มอบบ้านมั่นคงชุมชนศิริธรรม”

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ชุมชนศิริธรรม …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 31744056

สอช./คทช.ตะวันออก(โซนทะเล)จับเข่าคุยกันพัฒนาเครือข่าย เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาเศรษฐกิจ EEC พร้อมกับวางแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยท่ามกลางนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะขวาง อ…

อ่านรายละเอียด