พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Wang Khiri

“โรงเรียนชาวนา” ศูนย์เรียนรู้นา-ข้าววังคีรี

โดย สุวัฒน์ คงแป้น เรียบเรียง/กมลศรี  พลบุญ ตำบลวังคีรี…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Rommanee

บูรณาการทุนสู่การจัดการเศรษฐกิจชุมชนที่รมณีย์

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Rap Ro 1

เปิดใจ เปิดผา พาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รับร่อ

โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Saphli

พัฒนา “บ้านปลา ธนาคารปู” สู่การท่องเที่ยวชุมชนคนสระพลี

 โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื…

อ่านรายละเอียด