พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tha Yang07022562

วิถีชุมชนคนทำนา “ข้าวไร่” ที่ท่ายาง

โดย พินทร์อร มะธุระ  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ตั้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 05 1

พอช. ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมบัญชีสหกรณ์ฯขั้นต้นและขั้นกลางให้แก่ “กลุ่มสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรมตรวจบัญชีสหกร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Lam Thap

คนดินแดง : คุณค่าที่มากกว่าการพัฒนา คือการปกป้องอนาคตลูกหลาน

ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ตำบลชนแดนกับตำบลอ่า…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Laem Sak

บ้านมั่นคงชุมชนน่าอยู่ที่แหลมสัก

ประชาชนตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปากแม่น้ำและเมืองท่าชายฝั่งท…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khao Kaew

โรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตบ้านเขาแก้ว เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย 444

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khao Kram

สานพลังชุมชนรับมือ “สังคมผู้สูงวัย” ที่เขาคราม

ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีจำนวนครัวเรือนทั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ban Khuan

ธนาคารต้นไม้ “แปลงคุณค่า สู่ มูลค่า” ตำบลบ้านควน

บทความโดย ฟาริด้า  ยะหรี่   ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Ban Pang Wan

มังคุดอินทรีย์ ที่ปังหวาน

เรียบเรียงโดย  ฟาริด้า  ยะหรี่ ตำบลปังหวาน เดิมชื่อมะปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Prachum1 J Resize

การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติครั้งที่ 11 เสนอ 7 ประเด็นสำคัญสู่การแก้ไขปัญหาทางนโยบาย

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับช…

อ่านรายละเอียด