พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Rap Ro 1

เปิดใจ เปิดผา พาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รับร่อ

โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Saphli

พัฒนา “บ้านปลา ธนาคารปู” สู่การท่องเที่ยวชุมชนคนสระพลี

 โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Malang

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย…..เพื่อคุณภาพชีวิตคนตำมะลัง

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   ตําบล “ตํามะลัง” เดิมเป็นเกาะเล็กๆ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kuan Sato

ใช้สภาฯเป็นพื้นที่กลางสร้างอาชีพ-รายได้ คนควนสตอ

โดย สุวัฒน์ คงแป้น / ชณาฎา เวชรังษี “ควนสตอ” เรียกชื่อต…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Patong

คนป่าตองจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โดยสุวัฒน์ คงแป้น “ป่าตอง” แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ratsada

คนรัษฎา ใช้สภาเปิดเวทีลางสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   รัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิม…

อ่านรายละเอียด