พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Wang Khiri

“โรงเรียนชาวนา” ศูนย์เรียนรู้นา-ข้าววังคีรี

โดย สุวัฒน์ คงแป้น เรียบเรียง/กมลศรี  พลบุญ ตำบลวังคีรี…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Rommanee

บูรณาการทุนสู่การจัดการเศรษฐกิจชุมชนที่รมณีย์

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Rap Ro 1

เปิดใจ เปิดผา พาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รับร่อ

โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Saphli

พัฒนา “บ้านปลา ธนาคารปู” สู่การท่องเที่ยวชุมชนคนสระพลี

 โดยเกศณี  คิ้วนาง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Malang

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย…..เพื่อคุณภาพชีวิตคนตำมะลัง

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   ตําบล “ตํามะลัง” เดิมเป็นเกาะเล็กๆ …

อ่านรายละเอียด