พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

สูงอายุครื้นเครง แมงตับเต่า ตำบลบ้านโสก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

    ผู้สูงอายุในตำบลบ้านโสกมีจำนวนมากเนื่องจา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 11 01

ป่าชุมชนบ้านแก่งใต้ ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

  ตำบลบ้านแก่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 309,832 ไร่ห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 10 01

ไม้กวาดดอกหญ้า สินค้าพื้นบ้าน สู่มาตรฐานชุมชน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

“ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนบ่อภาคทำใช้ในครัวเรือ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 08 01

การจัดการท่องเที่ยว “นครชุม” ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ตำบลนครชุม แต่เดิมเรียกว่า นครซุ่ม หรือ เมืองบัวซุ่ม เป…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 06 01

ป่าชุมชนตำบลท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หมู่บ้านบ้านหนองหญ้าคมบาง อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม(…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา ชาทำมือ จากใบถั่วดาวอินคา

ชาทำมือ จากใบถั่วดาวอินคา ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ชาวบ้านท่าตาลได้รวมกลุ่มปลูกต้นหม่อน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการขยะชุมชนตำบลเนินมะปราง ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

          เมื่อปี พ.ศ.2550 ตำบลเนินมะปรางเกิดสถานการณ์ป…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลตำบลระหานเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีเนื้อที่  50.31…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา มะขามแปรรูปของดี อร่อยเด็ดตำบลระวิง

มะขามแปรรูปของดี อร่อยเด็ดตำบลระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางบริเวณทิศใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา “เปลญวณสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน”

“เปลญวณสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน” ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

“เปลญวณสร้างอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน” ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือ…

อ่านรายละเอียด