ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 02 01

บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน ต. เวียงมอก

ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ ตำบลเวียงมอก ห่างจากที่ว่าการอำเภอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบางคล้า เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

บางคล้า “เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาไร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลหนองบัว สร้างหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ตำบลหนองบัว มีเนื้อที่ 147ตารางกิโลเมตร  หรือ  91,875 ไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง

” เมืองแห่งการศึกษา  และความพอเพียง “ นับจา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชุมชนบึงน้ำรักษ์ ก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เดิมตำบลบึงน้ำรักษ์เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจองทอง เชียงใหม่

ตำบลบ้านแปะ เดิมมีราษฎรอาศัยอยู่ติดกับลำห้วยและเชิงเขาใ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Neunkho1

จากผักพื้นบ้านริมรั้วสู่การเพิ่มมูลค่า สร้างวิถีชุมชนบ้านจำรุง สร้างชุมชนจัดการตนเอง

         ถามว่าวันนี้คุณรู้จักผักที่คุณกินหรือไม่ และมั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

ตำบลทุ่งต้อม เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึงการรวมให้เป็นจุดเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โครงการบ้านพอเพียง สู่ชีวิตที่มั่นคงของคนบางกะไชย

ตำบลบางกะไชย อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มี…

อ่านรายละเอียด