พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 05

การความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

บริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญห                    จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 23 02

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าเสา  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nangam6

ตำบลนางามกับการแปรรูปพริก

  ตำบลนางาม เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเรณูนคร จังห…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 22 05

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบท ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tabao1

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ยกระดับสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่ตำบลตาเบา

“ตาเบาถิ่นฐาน นมัสการหลวงปู่กัน สืบสานงานประเพณี มีงานแ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 21 03

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบท ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 14 08

สังสรรค์สูงวัย “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ตำบลวังกะพี้  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ปัจจุบันแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 13 03

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าตำบลราวต้นจันทร์ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ความเป็นมาของการรวมกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าของตำบลราวต้นจันท…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

สูงอายุครื้นเครง แมงตับเต่า ตำบลบ้านโสก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

    ผู้สูงอายุในตำบลบ้านโสกมีจำนวนมากเนื่องจา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 11 01

ป่าชุมชนบ้านแก่งใต้ ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

  ตำบลบ้านแก่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 309,832 ไร่ห…

อ่านรายละเอียด