พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Wanghinkorat

“สถาบันการเงินชุมชน”รั้วกันทางการเงินสร้างทุนชุมชนที่ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

 เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบล วังหิน อำเภอโนนแดง จั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kaendong

น้ำดื่มคุณภาพตรา “ทิพย์สมบูรณ์”ผลิตโดยชุมชน เพื่อชุมชน ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongsanonr

สืบสานภูมิปัญญาชุมชน “ข้าวเม่าไรซ์เบอร์รี่” ที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kanthararom

เกษตรผสมผสานที่ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลหนึ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tanonhak

ไปชิม “กระยาสารทสูตรดั่งเดิม” ภูมิปัญญาชุมชนที่ตำบลถนนหัก

ความรู้ต้องอยู่ควบคู่ภูมิปัญญา การทำขนมกระยาสารทนับเป็น…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Seka

คีย์แมนแดนเซกา: การสร้างความร่วมไม้ร่วมมือสู่ความสุข

เรียบเรียงข้อมูลโดยขบวนองค์กรชุมชนตําบลเซกา อําเภอเซกา …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khokklang

เชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินในชุมชน

เรียบเรียงโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khukhad

นาแปลงใหญ่สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เรียบเรียงโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนคร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kamsrangtheang

ล่องลำน้ำปาว เล่าขานตำนาน คำสร้างเที่ยง

ตำบลคำสร้างเที่ยง  เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสำร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Siamrath

แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีที่บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของจ…

อ่านรายละเอียด