ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 4661635

พอช. จัดเวที การประชุมเชิงปฎิบัติการ “สินเชื่อเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน” พื่อระดมความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงินและสินเชื่อขององค์กรชุมชน

พอช. /  วันพุธที่ 29 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุม …

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 338021324 223276410360746 8962732667134605164 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2120 : เวทียกร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงท่าช้างยั่งยืน

จันทบุรี/ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ สหกรณ์เคห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 337885684 211711584786496 3435925254682446791 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2119 : เวทีทำความเข้าใจตำบลรูปธรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ.ชลบุรี

ชลบุรี/ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี ขบวน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 39747604

ผอ.พอช. ร่วมแลกเปลี่ยนเวทีสนทนา นโยบายสาธารณะ “(Policy Dialogue) ไทยพร้อมหรือยัง..ที่จะมีหลักประกันรายได้ เมื่อเข้าวัยสูงอายุ”

  THAIPBS / วันนี้ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 -12.0…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 338021681 889942628937230 3020041028504466938 N Copy

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2118 : พอช.​กรมชลประทาน​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ศาลาแดง​ หารือแนวทาง​การดำเนิน​งาน​โครง​การ​ปรับ​ปรุง​คลองพระองค์​เจ้า​ไชยยานุชิศน์

ฉะเชิงเทรา/ วันที่​ 28 มีนาคม​ 2566​ ณ​ องค์​การบริหาร​…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 337870390 1242099843361483 4141166092406964901 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2117 : ขบวนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยนายภูมิวัชร์ อุด…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 338180605 242394214893648 1087592649493358629 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2116 : สหกรณ์หมู่บ้านมั่นคงนครพนม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ สิ้นสุดปีบัญชี 2565

นครพนม/ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการสหกรณ์หมู่…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 338020928 756316976081030 2649525430188293562 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2115 : พอช. ใต้จัดเวทีบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนงบประมาณสมทบและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 4.6 ล้านบาท

สุราษฎร์ธานี/ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคง 1

นิรันดร์ สมพงษ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการบ้านมั่นคง สปก.ปากช่อง โคราช สร้างนวัตกรรม IOT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตร พร้อมขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศ

ผู้เข้าร่วม Work Shop Smart Farm IOT รุ่นที่ 3 นครราชสี…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 337736591 884839525916931 3700737321371120056 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2114 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัด “เวทีสานพลังความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดเชียงใหม่”

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 ขบวนองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด