ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ไปดู ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถี ที่ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ของชุมชน ที่ถูกเพาะบ่มมาจาก “คนมีภู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรกรอินทรีย์ วิถีที่ยั่งยืน ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

“…ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน สู่การแปรรูปขยะเป็นทุน ที่ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ป่าคือลมหายใจของชาวชุมชนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการขยะแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ณ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำบลนาทันเป็นชุมชนติดเทือกเขาภูพานมีธรรมชาติที่สวยงาม แ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บางงาม : จากแผนพัฒนาตำบลสู่ “ชุมชน ถนน ปลอดภัย”

รู้จักตำบลบางงาม           จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ซ่อมบ้าน สร้างคน บ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลเจดีย์

“ตำบลเจดีย์” เป็นตำบลดั้งเดิมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภออ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“เศรษฐกิจและทุนชุมชนก้าวไกล ด้วยเกษตรปลอดภัยของคนตำบลหนองสรวง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รถไฟทางคู่ การพัฒนาเมือง สู่… การพัฒนาคน

การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) เป็นวิถีที่คน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ประเพณีสาโท แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคนตำบลดอนทอง”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านหลังใหม่ที่อยู่อาศัยมั่นคง ด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าคล้อ

                                                       …

อ่านรายละเอียด