ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทเรียนการต่อสู้ประเด็นร้อน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ภาคอีสาน

เสวนาเล่าเรื่อง : เรียนรู้บทเรียนการเคลื่อนไหวเชิงนโยบา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ข้อมูล การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กฏหมาย การจัดขบวน และการสื่อสาร” 5 เครื่องมือสำหรับภาคประชาชน ในการเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบ

ท่ามกลางนโยบายการพัฒนาของรัฐและทุน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บุ่งคล้าบ้านเฮา ๙ ไปด้วยกัน

โดย นางนุชวรา   ดอนเกิด ผู้จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่องเล่า สวัสดิการชุมชน คน&ป่า

                สุขา  สังฆัสสะ สามัคคี  วลี คำว่า “ให้อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองบุญสวัสดิการไทบ้านตำบลโคกสารล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

การช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ระบบสวัสดิการฐานรากความเข้มแข็งในชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ในชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  ยังมีประชากรอีกหลายร้อยคน  …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Huai Thap Than1

ทับทัน : พลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ปกป้องฐานทรัพยากรอาหารชุมชน

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ต่างปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เศรษฐกิจชุมชน “นุ่งไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม” ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้เริ่มต้นสำรวจข้อมูล “…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การทอผ้าไหม การเพาะกล้าไม้ การเลี้ยงจิ้งหรีด ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประชาชนส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่องเล่าวิถีคนริมมูล : ตำบลนิคมสวัสดิการชุมชนถ้วนหน้า สู่..นครแห่งความสุข

ตำบลนิคม แยกออกมาจากตำบลสตึก เมื่อปี 2518 ปัจจุบันมีหมู…

อ่านรายละเอียด