ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ปลาส้มสุขใจ ปลาส้มไร้ก้างบ้านมาบคล้า

ตำบลคลองขลุง ตั้งอยู่ในการปกครองของอำเภอคลองขลุง มีแม่น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลระหานกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

เดิมตำบลระหานขึ้นอยู่กับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง’

พอช./ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘ตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“สวัสดิการแห่งชีวิต ฮักที่สุดกุดรัง” จากเกิดแก่เจ็บตาย สู่สวัสดิการดิน น้ำ ป่า อาชีพ

ประวัติ กองเมืองปัก : เรื่อง/ภาพ   “นอกจาก เป็นทั้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการวิจัย​การพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการชุมชนอีสาน​ ใ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการวิจัย​การพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการชุมชนอีสาน​ ใ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทเรียนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการวิจัย​การพัฒนานวัตกรรมระบบสวัสดิการชุมชนอีสาน​ ใ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฝาง

“ไผผู้เฮียนฮ่ำฮู้ วิชาปราชญ์ทางใด ก็ให้มีใจ จด เผิ่งวิช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“โคราชหนึ่งเดียว” การจัดความสัมพันธ์ใหม่คือหัวใจสู่การพัฒนาโคราชหนึ่งเดียว

นครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ดอนชมพู ครอบครัวเดียวกัน” กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ในงานมอบบ้านพอเพียงของชาวนครราชสีมาที่จะจัดขึ้นในวันที่…

อ่านรายละเอียด