พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Na Yai Am Municipality1

เทศบาลนายายอาม ร่วมใจเพื่อบ้านใหม่ที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  เป็นเ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khamphaung1

จากฐานทรัพยากร สู่การท่องเที่ยวชุมชน สร้างเศรษฐกิจให้กับคนคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด อยู่ในเขตพื้นที่โนนสูง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nakay1

เรื่อง “กล้วยๆ” โดยคนนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

กว่าจะเป็นนาเข บ้านนาเข หรือ นาเขในปัจจุบัน ได้ก่อตั้ง …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Banbua2

ฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกก สร้างรายได้เสริมสู่ชุมชน ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nonkok1

“ตั้งกองบุญขยะ” ชุมชนปราศจากโรคภัย จัดสวัสดิการดูแลกันยามทุกข์ยาก ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หากพูดถึงกองทุนสวัสดิการชุมชน สำหรับตำบลโนนกอก อำเภอเกษ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Samsuan1

ตามไปดูชาวสามสวน ผลิตพรมเช็ดเท้า สร้างรายได้เสริมจากเศษผ้าเหลือใช้ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

บ้านสามสวน   ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำพรม  เป็นดินแดนที่อุด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bankang3

ฟื้นปฐพี ปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ตำบลบ้านแก้ง

ข้าวคืออาหารหลักของคนไทย ที่ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาใส…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ku2

“ผ้าแก๊บ ผ้าไหมลายปราสาทปรางค์กู่” ภูมิปัญญาอาชีพชาติพันธุ์ชาวกูย

           “ตำบลกู่” เป็นถิ่นที่อยู่ของ “ชาวกูย” หรือ “…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Songpeuy1

ปลาเปลี่ยนชีวิต สู่เศรษฐกิจที่มั่นคง ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

             ตำบลสงเปือย  ในอดีตราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongkoo5

ภาคีการพัฒนากับบทบาทการทำงานเชิงหนุนเสริม บ้านพอเพียงตำบลหนองคู

วันที่ทีมงานเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีเป้า…

อ่านรายละเอียด