ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบท ตำบลบึงบอน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมีฐานะยากจน

ตำบลบึงบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองเสือ มีเนื้อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบางเล่า

ตำบลบางเล่า มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต กินอิ่ม นอนอุ่น คนโคกกรวด

“ตำบลโคกกรวด” อำเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก เป็นตำบลมาพร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 03 01

บ้านกลางน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม

จากความร่วมมือในการดําเนินการงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดสว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ท่องเที่ยวภูมิปัญญาตลาดริมน้ำบางหัวเสือ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลบางหัวเสือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 02 01

บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน ต. เวียงมอก

ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ ตำบลเวียงมอก ห่างจากที่ว่าการอำเภอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบางคล้า เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

บางคล้า “เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาไร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลหนองบัว สร้างหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ตำบลหนองบัว มีเนื้อที่ 147ตารางกิโลเมตร  หรือ  91,875 ไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง

” เมืองแห่งการศึกษา  และความพอเพียง “ นับจา…

อ่านรายละเอียด