ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลแม่ลาว ปลอดสารเคมี จัดการขยะด้วยพลังครัวเรือน

ดินแดนสามขุนเขา      ใต้เงาภูลังกา ข้าวโพดงามอร่ามตา   …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ 1 บาท ตำบลปงดอน

ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ห่างจากที่ว่าการอำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 08 01

เพิ่มมูลค่า จากเศษผ้า สู่เงินล้าน

บริบทของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เงินบาทเดียวเชื่อมคนเกิดสวัสดิการทั้งตำบล

อำเภอห้างฉัตร  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง  ทิศเหนือก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 07 01

ป่าชุมชน ป่าไผ่ สู่ป่าเศรษฐกิจชุมชน คนบุญเรือง

ตำบลบุญเรือง มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉาง สานความร่วมมือ สร้างพลังพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกอบด้วยชุมชนย่อย 26 ชุมชน มีพื้นท…

อ่านรายละเอียด