ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส่งเสริมสืบสานลานวัฒนธรรม “ไทยพวน” ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชาวไทยพวน ข้อมูลจากวิกิพีเดีย  ไทพวน หรือ ลาวพวน เป็นกล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เส้นทางสู่การซ่อมบ้าน สร้างคน สร้างอนาคตด้วยโครงการบ้านพอพียง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หินกอง เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรี อยู่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ซาววาสายน้ำเศรษฐกิจ ตำบลพระพุทธบาท

ตำบลพระพุทธบาท มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  39.84 ตารางก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

มะม่วงส่งออกตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ตำบลผาตอ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอท่าวังผามี 7 หมู่บ้านดังนี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 18 01

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่ขนาดเล็กที่สุด และมีประวัติศาสต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ผักปลอดภัยตำบลศิลาเพชร

ตำบลศิลาเพชร   เป็นสังคมชนบท  สังคมเครือญาติ  ประชากรส่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ทองม้วนสูตรโบราณบางโตนด” สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ตำบลบางโตนดตามประวัติความเป็นมาของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เทศบาลตำบลบ้านปินพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านปิน  ชุมชน “บ้านปิน” ก่อตั้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก้าวย่างในเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาป่า

รู้จักตำบลนาป่า ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ “…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการขยะตำบลแดนชุมพล

ตำบลแดนชุมพล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านแดนชุมพล ตำบลแดนชุม…

อ่านรายละเอียด